Visjon, verdier og motto

Visjon

Være det åpenbare første valget.

Verdier

Kollegaer i fokus, positivitet, inspirasjon, bærekraftighet, holde det vi lover, profesjonalitet:

Vi streber kontinuerlig etter å bygge og pleie relasjoner med våre samarbeidspartnere gjennom profesjonalitet, fleksibilitet og en positiv innstilling. Gjennom vår felles tenkemåte er vi dedikerte til å jobbe som et team mot felles målsetninger, og uten unntak med våre kunder og kollegaer som midtpunkt. 

Kollegaer i fokus

“T: Together

E: Everyone

A: Achieves

M: More”

 

 Positivitet

«Problemer er bare muligheter i arbeidsklær.»

Gjennom vår kunnskap og motivasjonsstrategi - samt sterke tro på positivt lederskap-  former vi et innovativt, inkluderende og gøyalt arbeidsmiljø. Vi tror på det unike i enhver av oss, som er bakgrunnen for våre håndplukkede team. Vårt arbeid er preget av en sterk «stå på vilje», høy arbeidsmoral, forpliktelse overfor våre kunder, og godt humør.

 

Inspirasjon

«Å se at du inspirerer andre styrker motivasjonen og livslysten.»

Vi finner inspirasjon gjennom våre prosjekter, utfordringer, våre kunder og hverandre. Å se en idé utvikle seg til et prosjekt gjør oss motiverte! 

 

Bærekraftighet

Miit er bygget på en grunntanke om bærekraft og verdiskapning. For vårt lokalsamfunn, for våre kunder, våre ansatte og globalt. 

Vårt mål er å skape unike og fantastiske opplevelser uten å gå på akkord med verden rundt oss og klodens fremtid. En av vår tids største utfordringer er knyttet til ressursknapphet og miljøproblematikk, og denne erkjennelsen er grunnlaget for vår strategi. Vår misjon er å kombinere turisme med bærekraftighet, samt å implementerer smarte og energieffektive løsninger for våre kunder, hvor vi etterstreber bærekraft i alle ledd. Vi samarbeider derfor med andre aktører innen økoturismen.

Bærekraftig business dreier seg ikke bare om å være en grønn bedrift. Det handler også om etikk, normer og regler, samt respekt for lokale, nasjonale og internasjonale regler. Det handler om å ta ansvar for utviklingen av vår neste generasjon. Og det handler om å være et medmenneske. Derfor har vi satt opp miitHouse, som er et av våre nye veldedighetsprosjekter. Vi tilstreber å jobbe etter disse grunnprinsippene, og under temaet «aktuelt», vil du kunne lese mer om hvordan vi setter vår filosofi ut i praksis.

 

 Holde det vi lover

 

Profesjonalitet

 «Your business is our business».

Motto

Unike arrangementer, minner for livet.

Share Sist oppdatert mandag 29. oktober 2018 14:06