miitHouse

World miitHouseFoundation

Founded by Marianne Reitan


Registrer deg for å lese mer … miitHouse sin visjon er at alle barn en dag er fri fra overgrep og utnyttelse, samt en fremtid der mennesker lever i harmoni med dyr og naturen.

I følge FNs Barnekonvensjon har alle barn har rett til å bli beskyttet mot overgrep og utnyttelse.

Vår støtte gis både i form av prosjekter med forebyggende arbeid og direkte hjelp, uavkortet til barn som har vært ofre for overgrep og utnyttelse. Begrepet overgrep i denne sammenheng involverer både psykisk, fysisk og seksuelle overgrep mot barn. Neglisjering av barns grunnleggende rettigheter representerer også et overgrep, som kan skade barns utvikling og hans eller hennes fysiske, mentale og emosjonelle helse.

En forutsetning for å kunne forhindre neglisjering og ulike former for overgrep er å støtte intervensjonstiltak på et tidlig tidspunkt. Dette arbeidet inngår som en del av vårt arbeid med alle målgruppene som miitHouse fokuserer på, som for eksempel å støtte familier som lever under riskofylte forhold, samt styrking av barns selvfølelse. I tillegg er det også viktig øke kunnskaps-og-informasjonsnivået vedrørende barns rettigheter og overgrep hos barn, foreldre, og de som arbeider med barn gjennom opplysningsarbeid.

Barn som har vært utsatt for overgrep og utnyttelse trenger hjelp til å bearbeide det som har hendt med dem. miitHouse støtter derfor også prosjekter med formål om å hjelpe juridisk - en metode som ofte går ut på at alle involverte parter har kunnskap om barns rettigheter og jobber i tråd med dem for å ivareta og sikre barnets interesser. Denne typen arbeid, kan for eksempel inkludere individuell–og gruppe terapi og behandling, I tillegg til alternative bistandsmetoder hvor hjemmet ikke er egnet.

Vi arbeider også med prosjekter som innebærer at mennesker kan leve i harmoni med naturen, samt vern av truede dyrearter som nesehorn, elefanter og isbjørner, for å oppnå naturvernsresultater som betyr noe for mennesker og natur.

Vi støtter prosjekter over hele verden, både lokalt og globalt. 

Les mer …

SISTE NYTT

 

"Vi vil gi barn muligheten til å være barn" 

10 august 2014, Anne Gry Ringen  

Les mer …

Miit as • Treskeveien 1 • 4043 Hafrsfjord • Telefon +47 51 55 44 90 • Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Design og tilrettelegging av Hjelseth Computers